Skip to content

Brid Molloy

Is cainteoir dúchais Gaeilge í Bríd. Tá Ard-Dioplóma i Staidéir & Cleachtadh na Luath-Óige aice agus tá os cionn 30 bliain taithí aice ag obair le leanaí agus le teaghlaigh sa réimse Luathbhlianta. Cuireann sí oiliúint Chosaint Leanaí ar fáil agus tá sí thar a bheith paiseanta leanaí a choinneáil sábháilte. Tá áthas uirthi a bheith mar thraenálaí Gaeilge le foireann Cybersafekids agus cuidiú le leanaí, tuismitheoirí agus múinteoirí taitneamh a bhaint as na buntáistí a bhaineann leis an saol ar líne ach sin a dhéanamh ar bhealach atá shábháilte.

Bríd is a native Irish speaker. She has an Advanced Diploma in Early Childhood Studies & Practice and has over 30 years experience working with children and families in the Early Years field. She provides Child Protection awareness training and is passionate about keeping children safe. She is delighted to be an Irish language trainer with the CyberSafeKids team to help children, parents and teachers enjoy the benefits of the online life in a safe and responsible way.